Turizm Fakültesi Misyonu

Turizm Fakültesi misyonu turizm ve ilgili alanlarda bilgi üretmenin yanı sıra, ulusal ve uluslararası düzeyde turizm uygulamalarında mükemmele ulaşmayı ve sürdürülebilir turizmin gelişmesine katkıda bulunmayı hedefleyen bireyleri eğitmektir. Bu misyonu gerçekleştirmek amacıyla, Cumhuriyet Üniversitesi’nin bilimsel ve eğitsel standartlarına uygun olarak ve en yüksek etik değerlere bağlı kalarak araştırma ve eğitim programlarını sürdürür. Turizm Fakültesi, bu hedefler doğrultusunda en seçkin akademisyen, uzman ve öğrencileri verimli bir ortamda bir araya getirmeyi amaçlamaktadır.

Turizm Fakültesi Vizyonu

Turizm Fakültesi uluslararası alanda akademik başarıları ve yüksek eğitim kalitesiyle tanınan bir eğitim kurumu olmayı hedefleyerek, toplumun genel refahına ve gelişimine katkıda bulunur.

İç Kontrol Görev Tanımları
İç Kontrol İş Akış Şemaları