Telefon : Telefon: 0 346 219 1038
Belgegeçer : Belgegeçer: 0 346 219 1038
 Sağlık Turizmi İşletmeciliği Yüksek Lisans Öğrencilerinin Dikkatine !!!

Başlama Tarihi : 05.10.2020 - Bitiş Tarihi : 25.11.2020

Sağlık Turizmi İşletmeciliği Ana Bilim Dalında okuyacak olan Yüksek Lisans öğrencileri Turizm veya Sağlık ile ilgili bir bölümden mezun değiller ise aşağıdaki tabloda belirtilen bilimsel hazırlık derslerini almaları zorunludur.

Güz Dönemi

Dersin Kodu-İsmi

TUR1107  Genel Turizm

SYÜ1015 Tıbbi Terminoloji

Bahar Dönemi

Dersin Kodu-İsmi

SYÜ1016 Hastalık Bilgisi

KON4018 Sağlık Otelcilik Uygulamaları