Telefon : Telefon: 0 346 219 1038
Belgegeçer : Belgegeçer: 0 346 219 1038
 Ders Kayıt İşlemi

Başlama Tarihi : 31.08.2016 - Bitiş Tarihi : 23.09.2016

“Cumhuriyet Üniversitesi Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin 17. maddesi gereğince Üniversitemiz öğrencilerinin kayıt yenileme ve ders kayıt işlemlerini yaptırmaları gerekmektedir.

-          Tüm öğrenciler 5-9 Eylül 2016 tarihleri arasında, alacakları dersleri elektronik ortamda seçeceklerdir (2016 yılı kayıtlı   öğrencilerin  ders seçim işlemi  sistem tarafından  doğrudan yapılacaktır, bu öğrenciler ders seçim işlemi yapmayacaklardır).
 
-          19-23 Eylül 2016 tarihleri arasında seçmiş oldukları dersleri danışmanlarına onaylatacaklardır (Yeni kayıt yaptıran  ‘2016 yılı girişli’ öğrenciler dâhil).
 
-          Devam mecburiyeti olmayan öğrenciler de ders seçim ve danışman onay işlemini yapacaklardır.
 
 
-          Haftalık derslerin toplamı 36 saati geçmemek üzere öğrenciler,   öncelikle alt yarıyıllardan alınmayan ve alınıp başarısız olunan dersler varsa öncelikle onları, daha sonra bulundukları yarıyıldaki dersleri seçebileceklerdir.
 
-          İkinci eğitim öğrencileri ile normal eğitim süresini aşan öğrenciler, öğrenim ücreti/katkı paylarının birinci taksidini ders kaydından önce 5-9 Eylül 2016 tarihleri arasında yatıracaklardır (Tıp ve Diş Hekimliği fakültelerinde ders kayıt işlemleri yıllık yapıldığından katkı payına tabi  olanların  katkı payları da yıllık alınacaktır.
 
 
-          Öğrenciler, öğrenim ücreti/katkı payını bulundukları illerin Ziraat Bankalarının tüm ATM’lerinden okul numarası ile yatırabileceklerdir. Öğrencilerin yatırmaları gereken ücretler Ziraat Bankası ATM’lerine  okul numaraları  ile girildiğinde  görülecektir.
 
SÜRESİ İÇERİSİNDE DERS KAYDINI KESİNLEŞTİRMEYEN ÖĞRENCİ,  O YARIYIL DERSLERE VE SINAVLARA GİREMEZ.  BU ŞEKİLDE KAYBEDİLEN SÜRE, ÖĞRENİM SÜRESİNDEN SAYILIR.
 

12.02.2016 tarih ve 7927 sayılı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yazısına göre Yükseköğretim programına aynı anda aynı düzeyde örgün iki yükseköğretim programına kayıt yaptırılamayacağı ancak örgün eğitimle beraber açık öğretim ile uzaktan öğretim programlarına kayıt yaptırılabileceğine karar verilmiştir